Rozdelenie skupín

Skupina A1 - vek 16 r. (motocykel do 11 kW, obsah 125 cm3)
Skupina A2  - vek18 r. (motocykel do 35 kW, obsah neurčený)
Skupina A   - vek 24 r. (motocykel bez žiadnych obmedzení)
Skupina B   - vek 17 r. (automobil do celkovej hmotnosti 3,5 t)
Skupina BE - vek 18 r. (príves)
Skupina C   - vek 21 r. (nákladný automobil)
Skupina CE - vek 21 r. (príves-náves bez obmedzenie)
Skupina D    - vek 24 r. (autobus)
Skupina T - vek 17 r. (traktor)
Skupina DE - vek 24r. (autobus s prívesom)
Skupina HK96 - súprava do 4250kg