Úvod

Zahájenie nového kurzu:        sk "B"  -( osobný automobil)  - nový termín otvorenia kurzu je xx.xx.xxxx, Dopravná 3 (pri železničnej stanici), Piešťany

Pred zahájením kurzu si záujemcovia musia osobne prísť pre prihlášku do Autoškoly Baán, ktorá sídli na Dopravnej ul. 3, Piešťany a vypísanú a potvrdenú lekárom priniesť aspoň 3 dni pred začatím kurzu .

Info na t. č. 0905 648 054

Naša autoškola za zameriava na vyučovanie vedenia motorových vozidiel, výcvik na vozidle s automatickou prevodovkou, autobusovú dopravu. U nás získate vodičské oprávnenie skupín: A1,A2,A, B, B/E,  HK96, C, C/E, T, D, D/E, osobitný výcvik podľa osobitného predpisu. Zabezpečíme aj doškoľovací kurz, kondičné jazdy vodičov aj na vozidle s automatickou prevodovkou , či dopravnú výchovu obyvateľstva, školenie o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov podľa zákona NR SR č. 280/2006 a zákona NR SR č. 188/2009 Z. z.

Jazdíme na klimatizovaných výcvikových vozidlách VW Golf, SUZUKI Vitara 1.6, nákladných autách IVECO, autobus Volvo  a motorkách SUZUKI, HONDA, TRIUMPH.

Zabezpečíme Vám aj vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu, taxi službu, nepravidelnú autobusovú dopravu.