O autoškole

Vyučovanie vedenia motorových vozidiel, vnútroštátna nákladná cestná doprava, nepravidelná autobusová doprava,vodičské oprávnenie skupín: A, B, B/E, C, C/E, T, D, D/E, doškolovací kurz vodičov, dopravná výchova obyvateľstva, školenie o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov podľa zákona NR SR č. 280/2006 a zákona NR SR č. 188/2009 Z. z.